Tổ GDCD

DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Cô Trần Thị Duyên - Tổ trưởng

2. Cô Lê Thị Vân.

3. Cô Lê Lợi Lan Vân.

4. Thầy Đặng Văn Út - Phó hiệu trưởng.