Tổ GDCD

DANH SÁCH TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Cô Võ Thị Yêm - Tổ trưởng

2. Cô Lê Thị Vân.

3. Cô Nguyễn Thị Duyên,

4. Thầy Đặng Văn Út - Phó hiệu trưởng.