Tổ Văn phòng

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG

1. Cô Trần Thị Oanh - Tổ trưởng

2. Thầy Võ Đức Minh - Tổ phó

3. Cô Đoàn Thị Kim Liên.

4. Cô Hồ Kim Phượng.

5. Cô Bùi Thị Liên.

6. Cô Nguyễn Thùy Trang.

7. Thầy Tô Văn Bảy.

8. Thầy Huỳnh Thanh Nhân.

9. Thầy Nguyễn Ngọc Sơn.

10. Thầy Phạm Hoàng Minh.

11. Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy.

12. Cô Tô Thị Phương Trang.

13. Cô Lê Thị Thanh Trúc.

14. Cô Lê Thị Xuân.