Tổ Hành chánh

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ HÀNH CHÁNH

1. Cô Trần Thị Oanh - Tổ trưởng

2. Thầy Võ Đức Minh - Tổ phó

3. Cô Trần Ngọc Nga.

4. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân.

5. Cô Hoàng Như Lào.

6. Cô Đoàn Thị Kim Liên.

7. Cô Bùi Thị Liên.

8. Thầy Huỳnh Thanh Nhân.

9. Thầy Tô Văn Bảy.

10. Thầy Nguyễn Thanh Tùng.

11. Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung.

12. Cô Tô Thị Phương Trang.

13. Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy.

14. Cô Nguyễn Thị Thùy Trang.

15. Cô Đỗ Thị Nhớ.