Tổ Địa lý

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ ĐỊA LÝ

1. Thầy Lê Thị Thanh Xuân - Tổ trưởng

2. Cô Nguyễn Hoàng Phượng Quyên - Hiệu trưởng.

3. Cô Phan Thị Kim Cúc.

4. Cô Phùng Thị Bình Minh.

5. Cô Trang Thị Kiều Oanh