Tổ Sinh học - Công nghệ

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ

1. Thầy Cao Văn Duy - Tổ trưởng

2. Thầy Võ Vũ Đạt.

3. Thầy Nguyễn Thế Khải.

4. Cô Mai Thị Hồng Uyên.

5. Cô Trần Thị Bình Minh.

6. Cô Nguyễn Ngọc Thảo.

7. Cô Huỳnh Thị Mỹ Hiệp.

8. Cô Hà Thị Thu Hằng.