Tổ Vật lý

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ

1. Thầy Nguyễn Minh Hiếu - Tổ trưởng

2. Thầy Huỳnh Hữu Hiệp - Tổ phó

3. Cô Nguyễn Ánh Linh.

4. Cô Võ Thị Hồng Thủy.

5. Thầy Phạm Trần Hồng Phước.

6. Thầy Phạm Phước Duy.

7. Thầy Nguyễn Thanh Phong.

8. Thầy Trương Văn Hên.

9. Thầy Ngô Thành Nghĩa.

10. Thầy Nguyễn Hoàng Huy.

11. Cô Huỳnh Thị Bích Trâm.