Tổ Vật lý

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH TỔ VẬT LÝ

1. Cô Nguyễn Ánh Linh - Tổ trưởng

2. Thầy Huỳnh Hữu Hiệp - Tổ phó

3. Thầy Nguyễn Minh Hiếu.

4. Thầy Võ Thị Hồng Thủy.

5. Thầy Phạm Trần Hồng Phước.

6. Thầy Phạm Phước Duy.

7. Thầy Nguyễn Thanh Phong.

8. Thầy Trương Văn Hên.

9. Thầy Ngô Thành Nghĩa.

10. Thầy Nguyễn Hoàng Huy.

11. Cô Huỳnh Thị Bích Trâm.

12. Thầy Phạm Quang Hiếu - Hiệu trưởng.