Thành tích đạt được của trường THPT Bình Chánh

In bài này
Viết bởi Super User

   DANH HIỆU

TẬP THỂ LAO ĐÔNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2017-2018 

Picture1 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH NĂM 2014

 CỜ ĐƠN VỊ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM HỌC 2013-2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

2014SX

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2013-2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

 SAM 0024

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH NĂM 2013

BẰNG KHEN HAI NĂM LIÊN TỤC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ (2011-2012 VÀ 2012-2013).

DSC05416 chinh

GIẤY KHEN GIẢI NHÌ HỘI THI ĐUA THUYỀN RỒNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2013.

Trong 2013

GIẤY KHEN CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2012-2013.

CDGDXS2012

CHỨNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2012-2013.

GIẤY KHEN GIẢI XUẤT SẮC HỘI THI

THUYẾT MINH VIÊN VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2013
 
P1130700

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH NĂM 2012

CHỨNG NHẬN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2011.

 

GIẤY KHEN CHI BỘ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRONG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2012.

 

GIẤY KHEN TRƯỜNG ĐẠT THÀNH TÍCH CAO

TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012.

 

GIẤY KHEN GIẢI KHUYỂN KHÍCH HỘI THI

ĐUA THUYỀN RỒNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 

GIẤY KHEN GIẢI KHUYỂN KHÍCH HỘI THI

ẨM THỰC CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11