Thông tư 30 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên

In bài này
Viết bởi VinaPhong

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông, Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính mời quý thầy cô xem và tải về tại đây.