Quyết định - Công văn

rường THPT Bình Chánh đã đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo quyết định số 286-31/QĐ-GĐT-KĐCLGD ngày 12/02/2020 của giám đốc sở Giáo dục và Đào Tạo TP.Hồ Chí MInh.

QD KDCLCC KDCL