Sinh 10 Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lương ở vi sinh vật

Sinh 10 Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, xem tại đây

Ngữ văn Tuần 29 khối 10

Ngữ văn Tuần 29, xem tại đây

Địa 10 bài 32 Địa lý các ngành công nghiệp (tt)

Địa 10 Địa lý các ngành công nghiệp (tt), xem tại đây, mẫu báo cáo nhận tại đây

Video hướng dẫn xem tại đây

Công nghệ 10 - Học kỳ 2

Công nghệ 10 - Học kỳ 2 theo chương trình giảm tải, tải về tại đây

Lý 10 bài 25 Động năng

Lý 10 bài 25 Động năng, tải về tại đây

Chuyên mục phụ