Vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng

Vật lý 10 bài 31: Phương trình trạng thái khí lý tưởng. Tải về tại đây.

Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ

Vật lý 12 bài 37: Phóng xạ, tải về tại đây.

Vật lý 11 bài 22: Lực Loentz

Bài giảng sử dụng cho bảng tương tác ActiveBoard, để hoạt động tốt và hiệu quả hơn quý thầy cô cài thêm Mimio để phát huy tốt các ứng dụng. Tải bài giảng về tại đây.