Lớp 12A3

Danh sách lớp 12A3 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 44 học sinh. GVCN Cô Nguyễn Ánh Linh. Click vào đây để xem danh sách lớp.