Lớp 12A1

Danh sách lớp 12A1 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 45 học sinh. GVCN Cô Nguyễn Phạm Thùy Linh. Click vào đây để xem danh sách lớp.