Lớp 12A14

Danh sách lớp 12A14 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 41 học sinh. GVCN Thầy Huỳnh Hữu Hiệp. Click vào đây để xem danh sách lớp.