Lớp 12A17

Danh sách lớp 12A17 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 41 học sinh. GVCN Cô Nguyễn Thị Kim Thu. Click vào đây để xem danh sách lớp.