Lớp 10A13

Danh sách lớp 10A13 năm học 2014-2015, cập nhật ngày 15/10/2014 gồm 39 học sinh. GVCN Cô Phạm Thị Kim Ngân. Click vào đây để xem danh sách lớp.