Ban chấp hành Công Đoàn

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

 

1. Cô: Trần Thị Bình Minh - Chủ tịch Công đoàn trường.

2. Thầy: Lê Minh Hồng - Phó chủ tịch Công đoàn trường.

3. Cô: Nguyễn Thị Hồng Xuyến - Ủy viên.

4. Cô: Huỳnh Thị Mỹ Hiệp - Ủy viên.

5. Thầy: Nguyễn Thế Khải - Ủy viên.

 

6. Thầy: Nguyễn Bảo Kỳ - Ủy viên.

 

7. Thầy: Võ Đức Minh - Ủy viên.