Chi Đoàn học sinh

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HỌC SINH

TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2012-2013

1. Bạn: Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Lớp 11A3 - Bí thư.

2. Bạn: Trần Phú Thịnh - Lớp 11A9 - Phó bí thư.

3. Bạn: Nguyễn Thị Thủy Tiên - Lớp 11A1 - Ủy viên.

4. Bạn: Từ Thị Mỹ Hảo - Lớp 11A1 - Ủy viên.

5. Bạn: Đặng Thị Kiều Oanh - Lớp 11A1 - Ủy viên.

6. Bạn: Nguyễn Thị Bích Thủy - Lớp 11A13 - Ủy viên.

7. Bạn: Cao Tấn Bá Trình - Lớp 11A4 - Ủy viên.

8. Bạn: Huỳnh Minh Thành - Lớp 11A2 - Ủy viên.

9. Bạn: Phạm Hữu Huy - Lớp 11A2 - Ủy viên.