Chi Đoàn giáo viên

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2012-2015

1. Cô: Võ Thị Hồng Thủy - Bí thư chi đoàn.

2. Thầy: Lương Thành Tâm - Phó bí thư chi đoàn.

3. Cô: Phạm Hoàng Hồng Phương - Ủy viên.

4. Thầy: Ngô Thành Nghĩa - Ủy viên.

5. Cô: Hà Thị Thu Hằng - Ủy viên.