Danh sách đảng viên Chi bộ

In bài này
Viết bởi VinaPhong

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

1. Đồng chí: Nguyễn Hoàng Phượng Quyên - Bí thư chi bộ.

2. Đồng chí: Nguyễn Phạm Thùy Linh - Phó bí thư chi bộ.

3. Đồng chí: Võ Thị Hồng Thủy - Chi ủy viên.

4. Đồng chí: Đoàn Văn Trung - Chi ủy viên.

5. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Chi ủy viên.

6. Đồng chí: Hồ Văn Hoàng - Đảng viên.

7. Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm - Đảng viên.

8. Đồng chí: Trần Thị Duyên - Đảng viên.

9. Đồng chí: Đoàn Văn Mùi - Đảng viên.

10. Đồng chí: Hoàng Thị Oanh - Đảng viên.

10. Đồng chí: Nguyễn Thanh Phong - Đảng viên.

12. Đồng chí: Ngô Hồng Dạ Thảo - Đảng viên.

13. Đồng chí: Nguyễn Hương Thủy - Đảng viên.

14. Đồng chí: Đặng Văn Út - Đảng viên.

15. Đồng chí: Đoàn Văn Trung - Đảng viên.

16. Đồng chí: Lê Thị Thanh Xuân - Đảng viên.

17. Đồng chí: Phan Văn Đông - Đảng viên.

18. Đồng Chí Võ Vũ Đạt - Đảng viên.

19. Đồng chí: Nguyễn Thương Nhã - Đảng viên.

20. Đồng chí: Trần Thị Bình Minh - Đảng viên.

21. Đồng chí: Ngô Thành Nghĩa - Đảng viên.

22. Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Quyên - Đảng viên.

23. Đồng chí: Phạm Kim Ngân - Đảng viên.

24. Đồng chí: Nguyễn Thế Khải - Đảng viên.

25. Đồng chí: Lương Thành Tâm - Đảng viên.

26. Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Linh - Đảng viên.

27. Đồng chí: Bùi Thị Liên - Đảng viên.

28. Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Tú - Đảng viên.

29. Đồng chí: Huỳnh Thị Mỹ Hiệp - Đảng viên.

30. Đồng chí: Huỳnh Huy - Đảng viên.

31. Đồng chí: Huỳnh Thị Bích Trâm - Đảng viên.

32. Đồng chí: Lê Thị Anh Thi - Đảng viên.