Ban đại diện cha mẹ học sinh

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH NĂM HỌC 2015-2016

1. Ông: Khấu Minh Triều, PH em Khấu Trần Minh Vy - lớp 12A9 - Trưởng ban.

2. Bà:Đặng Thị Đẹp, PH em Lê Nhật Tân - lớp 11A7 - Phó trưởng ban.

3. Ông: Trần Vĩnh Phước, PH em Trần Nguyễn Thiên Sơn - lớp 10A3 - Phó trưởng ban.

4. Bà: Trần Thị Bảy, PH em Ngô Thị Hồng Phượng - lớp 10A6 - Thành viên.

5. Ông: Nguyễn Văn Chung, PH em Nguyễn Võ Thành Đạt - lớp 10A2 - Thành viên.

6. Ông: Nguyễn Văn Đỏ, PH em Nguyễn Thị Thanh Vân - lớp 10A1 - Thành viên.

7. Ông: Huỳnh Công Khanh, PH em Huỳnh Thuận Huyền Trân - lớp 10A6 - Thành viên.

8. Bà: Huỳnh Kim Lời, PH em Nguyễn Thanh Tuyền - lớp 12A10 - Thành viên.

9. Bà: Trần Thị Mai Thảo, PH em Nguyễn Thị Hoàng Kim - lớp 10A4 - Thành viên.

10. Bà: Cao Thị Lệ Thủy, PH em Phan Xuân Huỳnh - lớp 10A3 - Thành viên.

11. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy, PH em Ngô Hoàng Minh Trí - lớp 12A11 - Thành viên.

12. Ông: Lưu Đức Trọng, PH em Lưu Hải Đăng - lớp 11A10 - Thành viên.