Chúc mừng sinh nhật tháng 10/2019

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 10 NĂM 2019 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 02/10:

Cô: Hoàng Thị Oanh.

Ngày 03/10:

Cô: Huỳnh Thị Bích Trâm.

  Ngày 08/10:

Cô: Phạm Hoàng Hồng Phương.

Ngày 11/10:

Cô: Phạm Thị Cúc.

Ngày 15/10:

Thầy: Trần Minh Chánh.

Ngày 16/10:

Cô: Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Ngày 18/10:

Cô: Đoàn Thị Kim Liên.

Ngày 29/10:

Cô: Nguyễn Thị Phương Linh.

Ngày 30/10:

Cô: Phạm Kim Ngân.

Ngày 31/10:

Thầy: Nguyễn Thanh Liêm.