Chúc mừng sinh nhật tháng 11/2019

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 09/11:

Cô: Lê Thị Hiền.

Ngày 10/11:

Thầy: Phan Văn Đông.

 Ngày 11/11:

Cô: Trang Thị Kiều Oanh.

Ngày 12/11:

Cô: Lê Thị Liên.

Ngày 14/11:

Cô: Huỳnh Thị Thanh Bình.

Ngày 18/11:

Cô: Nguyễn Thương Nhã.

Thầy: Phạm Phước Duy.

Ngày 21/11:

Cô: Nguyễn Thị Kim Cương.

Ngày 27/11:

Thầy: Lê Minh Hồng.