Chúc mừng sinh nhật tháng 04/2020

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 04 NĂM 2020 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 02/04:

Anh: Hoàng Như Lào.

Ngày 03/04:

Cô: Nguyễn Thị Vân.

Ngày 05/04:

Cô: Lê Thị Hạnh.

Ngày 07/04:

Cô: Lê Thị Thanh Xuân.

Ngày 15/04:

Chú: Tô Văn Bảy.

Thầy: Nguyễn Việt Dzũng.

Ngày 20/04:

Thầy: Hồ Văn Chín.

Cô: Kiều Võ Thanh Thảo.

Ngày 23/04:

Thầy: Phạm Trần Hồng Phước.

Ngày 29/04:

Thầy: Nguyễn Thế Khải.