Chúc mừng sinh nhật tháng 02/2020

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 02/02:

Cô: Nguyễn Thị Ái.

Ngày 08/02:

Cô: Ngô Hồng Dạ Thảo.

Ngày 10/02:

Thầy: Vũ Văn Tuyển.

Cô: Phạm Thị Tuyết Lan.

Ngày 12/02:

Thầy: Võ Kiến Nhượng.

Ngày 13/02:

Cô: Lại Thị Điệp. 

Cô: Quách Thị Kim Ngân.

Ngày 14/02:

Cô: Lê Thị Thanh Phương.

Ngày 26/02:

Thầy: Nguyễn Bảo Kỳ.