Chúc mừng sinh nhật tháng 12/2019

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 06/12:

Cô: Nguyễn Hoàng Phượng Quyên.

Ngày 21/12:

Cô: Nguyễn Phạm Thuỳ Linh.

Ngày 22/12:

Thầy: Phạm Hồng Thái.

Thầy: Nguyễn Hữu Quảng.

Cô: Tô Thị Phương Trang.

Ngày 23/12:

Thầy: Trần Văn Dũng.

Ngày 24/12:

Cô: Nguyễn Thị Kim Thu.

Ngày 26/12:

Cô: Huỳnh Thị Mỹ Hiệp.