Chúc mừng sinh nhật tháng 08/2019

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 08 NĂM 2018 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 05/08:

Cô:Trần Thị Duyên.

Cô: Trần Thị Thanh Hải.

Ngày 06/08:

Cô: Mai Thị Ngọc Linh.

  Ngày 11/08:

Thầy: Nguyễn Minh Hiếu.

Thầy: Đoàn Minh Giang.

Ngày 12/08:

Cô: Mai Thị Hồng Uyên.

Ngày 16/08:

Cô: Trần Thị Bình Minh.

Ngày 20/08:

Cô: Nguyễn Thị Hằng.

Cô: Nguyễn Thị Hà.

Ngày 22/07:

Cô: Hoàng Bích Ngọc.

Ngày 27/08:

Cô: Nguyễn Thị Bích Quyên.