Chúc mừng sinh nhật tháng 09/2018

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 09 NĂM 2018 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 06/09:

Thầy: Nguyễn Văn Quang.

Ngày 12/09:

Thầy: Đặng Văn Út.

Cô: Lê Thị Thu Hằng.

  Ngày 16/09:

Thầy: Đoàn Văn Trung.

Ngày 19/09:

Thầy: Phạm Quang Hiếu.

Ngày 22/09:

Thầy: Huỳnh Đắc Nhân.

Ngày 26/09:

Cô: Trần Thị Thanh Hải.