Chúc mừng sinh nhật tháng 06/2018

In bài này
Viết bởi VinaPhong

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 06 NĂM 2018 CỦA QUÝ THẦY CÔ.

Ngày 01/06:

Thầy: Phan Thành Phú.

Ngày 03/06:

Cô: Hà Thu Hằng.

Cô: Nguyễn Thị Hồng Xuyến.

Ngày 05/06:

Cô: Võ Thị Hồng Thủy.

Ngày 10/06:

Cô: Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Ngày 16/06:

Thầy: Ngô Thành Nghĩa.

 

Ngày 17/06:

 

Thầy: Phạm Văn Bình.

Ngày 21/06:

Thầy: Trương Văn Hên.

Ngày 27/06:

Thầy: Nguyễn Thanh Phong

Ngày 30/06:

 Cô: Trần Thị Bích Hồng.