Công nghệ 10 - Học kỳ 2

Công nghệ 10 - Học kỳ 2 theo chương trình giảm tải, tải về tại đây

Địa 10 bài 32 Địa lý các ngành công nghiệp (tt)

Địa 10 Địa lý các ngành công nghiệp (tt), xem tại đây, mẫu báo cáo nhận tại đây

Video hướng dẫn xem tại đây

Lý 10 bài 24 Công và Công suất

Lý 10 bài 24 Công và Công suất, tải về tại đây

Lý 10 bài 25 Động năng

Lý 10 bài 25 Động năng, tải về tại đây

GDCD 10 bài Nền dân chủ

GDCD 10 bài Nền dân chủ, xem tại đây

Chuyên mục phụ