Trường THPT Bình Chánh

Kế hoạch bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, nâng hạng giáo viên hè 2019

Sở GDĐT có văn bản số 2117 (đính kèm) về cử CC, VC tham dự các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ hè 2019.  Nhà trường đề nghị thầy (cô) đăng ký theo học các lớp trên. Thời gian: từ nay đến hết ngày 30/6/2019 cho cô Trang - VP.

Lưu ý:

1. Kinh phí đi học: tự túc;

2. Thầy (cô) tham khảo thông tin về lớp học, các thông tư liên quan đến chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên trang thptbinhchanh.edu.vn;

3. GV THPT hạng 3 cần đăng ký học bậc 2 (A2).