Trường THPT Bình Chánh

Thành tích đạt được của đội tuyển máy tính cầm tay

Thành tích đạt được của đội tuyển máy tính cầm tay trường THPT Bình Chánh năm học 2019-2020

1. Em: Võ Nguyễn Trọng Kha, lớp 12A5, giải Nhì môn Sinh học.

2. Em: Trần Tấn Phát, lớp 12A3, giải Ba môn Sinh học.

3. Em: Phan Thuyh Thanh Ngân, lớp 12A4, giải Ba môn Toán.

4. Em: Võ Văn Đăng Khoa, lớp 12A2, giải Ba môn Vật hý.

5. Em: Đoàn Minh Hiền, lớp 12A2, giải Ba môn Hóa học.

6. Em: Võ Hồ Minh Đức, lớp 12A3, giải Ba môn Hóa học.

7. Em: Nguyễn Tuấn Khanh, lớp 12A2, giải Ba môn Hóa học.

8. Em: Trần Văn Vương Linh, lớp 12A2, giải Ba môn Hóa học.