Trường THPT Bình Chánh

Thông báo về việc học sinh lớp 10 lên lớp 11 chọn tổ hợp thi để xếp lớp năm học 2019-2020

Đề nghị các em học sinh lớp 10 lên lớp 11 thực hiện phiếu đăng ký chọn tổ hợp thi THPTQG năm 2021 (mẫu đính kèm) để nhà trường xếp lớp 11 năm học 2019-2020.

Lưu ý:

1/Thời gian nộp phiếu đăng ký cho nhà trường (tại phòng học vụ): Từ 15/7 đến 20/7/2019;

2/Ngày công bố danh sách lớp 11 (năm học 2019-2020): 29/7/2019 (dự kiến).

3/Mẫu phiếu đăng ký có tải lên trang web của trường: www.thptbinhchanh.edu.vn Tại đây