Trường THPT Bình Chánh

Kết quả Olympic TP. Hồ Chí Minh lần V ngày 06/04/2019

Kết quả kỳ thi Olympic TP.Hồ Chí Minh lần 5, học sinh trường THPT Bình Chánh đã đạt 24 huy chương gồm: 5 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng:

1. Em: Lê Phương Như, lớp:10A3, đạt huy chương Vàng môn Địa lý lớp 10.

2. Em: Đỗ Thị Ngọc Phương, lớp:10A14, đạt huy chương Vàng môn Địa lý lớp 10.

3. Em: Lê Phương Hà, lớp:10A3, đạt huy chương Vàng môn Ngữ văn lớp 10.

4. Em: Phạm Hoàng Anh, lớp:10A4, đạt huy chương Vàng môn Tin học lớp 10.

5. Em: Đỗ Huỳnh Thúy Vy, lớp:11A3, đạt huy chương Vàng môn Sinh học lớp 11.

 

6. Em: Nguyễn Đổ Thủ Khoa, lớp:10A5, đạt huy chương Bạc môn Lịch sử lớp 10.

7. Em: Thái Hồng Thủy Tiên, lớp:10A5, đạt huy chương Bạc môn Hoá học lớp 10.

8. Em: Lương Kiều Thảo Vy, lớp:11A2, đạt huy chương Bạc môn Giải Toán KHTN dùng MTCT lớp 11.

9. Em: Lê Nguyễn Xuân Thu, lớp:10A3, đạt huy chương Bạc môn Văn lớp 10.

10. Em: Lê Xuân Tân, lớp:10A5, đạt huy chương Bạc môn Địa lý lớp 10.

11. Em: Đoàn Minh Hiển, lớp:11A2, đạt huy chương Bạc môn Hoá học lớp 11.

12. Em: Võ Hồ Minh Đức, lớp:11A3, đạt huy chương Bạc môn Hoá học lớp 11.

13. Em: Trần Thị Hồng Hạnh, lớp:11A6, đạt huy chương Bạc môn Địa lý lớp 11.

14. Em: Tô Ngọc Lan, lớp:11A3, đạt huy chương Bạc môn Giải Toán KHTN dùng MTCT lớp 11.

 

15. Em: Trần Văn Vương Linh, lớp:11A2, đạt huy chương Đồng môn Hoá học lớp 11.

16. Em: Phạm Thị Hồng Thắm, lớp:11A11, đạt huy chương Đồng môn Lịch sử lớp 11.

17. Em: Bùi Thị Thu Thủy, lớp:10A4, đạt huy chương Đồng môn Tiếng Anh lớp 10.

18. Em: Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp:11A3, đạt huy chương Đồng môn Ngữ văn lớp 11.

19. Em: Nguyễn Trương Thế Thanh, lớp:11A11, đạt huy chương Đồng môn Ngữ văn lớp 11.

20. Em: Đoàn Thị Nam Phương, lớp:11A2, đạt huy chương Đồng môn Sinh học lớp 11.

21. Em: Trần Thị Thanh Tâm, lớp:11A3, đạt huy chương Đồng môn Sinh học lớp 11.

22. Em: Nguyễn Ngọc Đoan Trang, lớp:11A2, đạt huy chương Đồng môn Vật lý lớp 11.

23. Em: Nguyễn Võ Minh Đạt, lớp:11A11, đạt huy chương Đồng môn Lịch sử lớp 11.

24. Em: Lê Phi Kiều, lớp:11A1, đạt huy chương Đồng môn Giải Toán KHTN dùng MTCT lớp 11.