Trường THPT Bình Chánh

Kết quả Olympic cụm IV ngày 23/02/2019

Kết quả Olympic cụm IV ngày 23/02/2019. Học sinh trường THPT Bình Chánh đạy 32 huy chương gồm: 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 14 huy chương đồng cụ thể như sau.

 

1. Đỗ Thị Ngọc Phương, lớp 10A14, huy chương vàng môn Địa lý.

2. Thái Hồng Thủy Tiên, lớp 10A5, huy chương vàng môn Hóa học.

3. Nguyễn Đỗ Thủ Khoa, lớp 10A5, huy chương vàng môn Lịch sử.

4. Phạm Hoàng Anh, lớp 10A4, huy chương vàng môn Tin học.

5. Đoàn Anh Huy, lớp 10A5, huy chương vàng môn Toán học.

6. Lê Nguyễn Xuân Thu, lớp 10A3, huy chương vàng môn Ngữ Văn.

7. Võ Ngọc Minh Thư, lớp 10A4, huy chương vàng môn Ngữ Văn.

8. Trần Thị Hồng Hạnh, lớp 11A6, huy chương vàng môn Địa lý.

9. Lê Thanh Lợi, lớp 11A11, huy chương vàng môn Địa lý.

10. Đoàn Thị Nam Phương, lớp 11A2, huy chương vàng môn Sinh học.

11. Đỗ Huỳnh Thúy Vy, lớp 11A3, huy chương vàng môn Sinh học.

12. Nguyễn Thương Thế Thanh, lớp 11A11, huy chương vàng môn Ngữ văn.

 DSC05405

13. Bùi Thị Thu Thủy, lớp 10A4, huy chương bạc môn Tiếng Anh.

14. Lê Hồ Hiếu Phương, lớp 10A5, huy chương bạc môn Sinh học.

15. Võ Hồ Minh Đức, lớp 11A3, huy chương bạc môn Hóa học.

16. Đoàn Minh Hiền, lớp 11A2, huy chương bạc môn Hóa học.

17. Trần Văn Vương Linh, lớp 11A2, huy chương bạc môn Hóa học.

18. Trần Thị Thanh Tâm, lớp 11A3, huy chương bạc môn Sinh học.

 DSC05402

19. Huỳnh Ngọc Mẫn, lớp 10A5, huy chương đồng môn Tiếng Anh.

20. Lê Phương Như, lớp 10A3, huy chương đồng môn Địa lý.

21. Lê Xuân Tân, lớp 10A5, huy chương đồng môn Địa lý.

22. Nguyễn Hữu Danh, lớp 10A4, huy chương đồng môn Hóa học.

23. Phan Tấn Lộc, lớp 10A5, huy chương đồng Toán học.

24. Lê Phương Hà, lớp 10A3, huy chương đồng Ngữ văn.

25. Hồ Thị Thanh Thúy, lớp 10A5, huy chương đồng môn Ngữ văn.

26. Huỳnh Minh Huy, lớp 11A15, huy chương đồng môn Địa lý.

27. Võ Văn Đăng Khoa, lớp 11A2, huy chương đồng môn Vật lý.

28. Nguyễn Ngọc Đoan Trang, lớp 11A2, huy chương đồng môn Vật lý.

29. Phạm Thị Hồng Thắm, lớp 11A11, huy chương đồng môn Lịch sử.

30. Phan Hồng Sơn, lớp 11A2, huy chương đồng môn Toán học.

31. Nguyễn Thị Phương Thảo, lớp 11A3, huy chương đồng môn Ngữ văn.

32. Lê Toàn Thắng, lớp 11A11, huy chương đồng môn Ngữ văn.

DSC05400 

Xinh chúc mừng đội tuyển học sinh Olympic cấp cụm năm học 2018-2019