Trường THPT Bình Chánh

Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018-2019

Sáng ngày 13/10/2018, trường THPT Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

          Hội nghị là dịp để lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018; tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 03 thành viên.

IMG 8145IMG 8149IMG 8156IMG 8162IMG 8166IMG 8193IMG 8608IMG 8629IMG 8638IMG 8658IMG 8693