Trường THPT Bình Chánh

Thành tích của đội tuyển Olympic học sinh trường THPT Bình Chánh

Ngày 07/04/2018 trường THPT Bình Chánh đã cử đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 và 11 dự thi kỳ thi Olympic TP, Hồ Chí Minh lần IV. Kết quả đội tuyển đã đạt được 1 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG

1. Em Nguyễn Ngọc Trâm, đạt huy chương Vàng môn Địa lý lớp 11.

2. Em Trần Thị Thanh Tâm, đạt huy chương Bạc môn Sinh học lớp 10.

3. Em Phạm Hồng Thúy, đạt huy chương Bạc môn Địa lý lớp 11.

4. Em Trần Trung Hậu, đạt huy chương Bạc môn Tin học lớp 11.

5. Em Ngô Ngọc Ngân, đạt huy chương Bạc môn Sinh học lớp 11.

6. Em Nguyễn Trương Thế Thanh, đạt huy chương Bạc môn Ngữ văn lớp 10.

7. Em Phạm Thị Hồng Thắm, đạt huy chương Bạc môn Lịch sử lớp 10.

8. Em Võ Hồng Minh Đức, đạt huy chương Bạc môn Hóa học lớp 10.

9. Em Phan Trần Thanh Lâm, đạt huy chương Bạc môn Vật lý lớp 11.

10. Em Châu Gia Hân, đạt huy chương Đồng môn Toán học lớp 10.

11. Em Võ Văn Đăng Khoa, đạt huy chương Đồng môn Vật lý lớp 10.

12. Em Trần Văn Vương Linh, đạt huy chương Đồng môn Hóa học lớp 10.

13. Em Nguyễn Võ Kim Nhi, đạt huy chương Đồng môn Ngữ văn lớp 11.

14. Em Đỗ Huỳnh Thúy Vy, đạt huy chương Đồng môn Sinh học lớp 10.

15. Em Trần Thị Hồng Hạnh, đạt huy chương Đồng môn Địa lý lớp 10.

16. Em Lê Thanh Lợi, đạt huy chương Đồng môn Địa lý lớp 10.