Trường THPT Bình Chánh

Kết quả Kỳ Thi HSG cấp thành phố ngày 07/03/2018 của học sinh trường THPT Bình Chánh

Kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2017-2018 của học sinh trường THPT Bình Chánh.

1. Em Ngụy Đình Phương Quế Anh, lớp 12A1, giải Nhất môn Ngữ văn.

2. Em Đặng Nguyễn Bình Minh, lớp 12A9, giải Nhất môn Địa lý.

3. Em Tống Thế Tài, lớp 12A1, giải Nhì môn Tin học.

4. Em Hà Minh Khôi, lớp 12A1, giải Nhì môn Tin học.

5. Em Trương Thị Trang, lớp 12A9, giải Nhì môn Ngữ văn.

6. Em Phan Thụy Lan Uyên, lớp 12A9, giải Nhì môn Ngữ văn.

7. Em Nguyễn Thị Kim Hường, lớp 12A9, giải Nhì môn Lịch sử.

8. Em Nguyễn Văn Quân, lớp 12A1, giải Ba môn Vật lý.

9. Em Võ Thị Tuyết Hồng, lớp 12A2, giải Ba môn Hóa học.

10. Em Võ Hồ Thanh Quỳnh, lớp 12A2, giải Ba môn Sinh học.

11. Em Phạm Thu Thủy, lớp 12A2, giải Ba môn Sinh học.

12. Em Nguyễn Lê Cẩm Tú, lớp 12A1, giải Ba môn Ngữ văn.

13. Em Lê Cao Ngọc Ẩn, lớp 12A10, giải Ba môn Lịch sử.

14. Em Phạm Thị Thu Vân, lớp 12A1, giải Ba môn Địa lý.

15. Em Cao Thị Kiều Oanh, lớp 12A9, giải Ba môn Địa lý.