Trường THPT Bình Chánh

Về việc trả hồ sơ lớp 12 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ TRẢ HỒ SƠ LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017

Ngày Chủ nhật 16/07/2017 nhà trường sẽ trả hồ sơ, học bạ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm thi THPT Quốc gia, theo trình tự như sau:


+ Ngày 16/07/2017:

7 giờ12A1

8 giờ: 12A2

9 giờ: 12A3

10 giờ: 12A4

11 giờ: 12A5
13 giờ: 12A6

14 giờ: 12A7

15 giờ: 12A8

16 giờ: 12A9


+ Ngày 17/07/2017:

7 giờ: 12A10

8 giờ: 12A11

9 giờ: 12 A12

10 giờ: 12A13


Để việc trả hồ sơ thuận lợi, nhà trường yêu cầu các em đi đúng theo tinh thần thông báo của nhà trường.