Trường THPT Bình Chánh

HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH THAM GIA HỘI THI: HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ VỚI PHÁP LUẬT NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện công văn của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh số 3591/KH – GDĐT – CTTT ngày 12 tháng 10 năm 2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, định hướng hành vi, hình thành thói quen, ứng xử tuân thủ pháp luật của học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố.

Học sinh trường THPT Bình Chánh đã cùng 143248 học sinh trên toàn thành phố tham gia sôi nổi, tích cực hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2018 – 2019 qua 3 vòng thi.

Kết quả tại vòng chung kết 10 đội dự thi, đội thi của trường đã xuất sắc xếp Hạng Nhì chung cuộc cùng thành tích Đơn vị có hoạt động trải nghiệm xuất sắc nhất.

TNPL02TNPL01