Trường THPT Bình Chánh

Sinh hoạt chuyên đề “THINK BEFORE YOU SHARE” của học sinh trường THPT Bình Chánh

Trong các ngày 10, 11 và 12/10/2018, đoàn trường THPT Bình Chánh đã phối hợp cùng Facebook Việt Nam, trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) trực thuộc Hội khuyến học Việt Nam thực hiện chiến dịch “Suy nghĩ trước khi chia sẻ” về sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn cho hơn 1.500 học sinh nhà trường.

Thế giới trực tuyến là một nguồn tài nguyên tuyệt diệu để duy trì kết nối và cập nhật những tin tức mới. Ở Việt Nam, thanh thiếu niên rất tích cực áp dụng những xu hướng công nghệ mới và sử dụng những nền tảng truyền thông xã hội như Facebook. Facebook là một nơi tuyệt vời để thanh thiếu niên tiếp tục những thảo luận ở lớp, chia sẻ các nguồn tài nguyên, đăng tải bài tập cũng như kết nối với bạn bè.

Trong 75 phút tham gia chuyên đề “Think Before You Share”, học sinh nhà trường đã được các bạn lãnh đạo trẻ được đào tạo về tri thức số chia sẻ những kinh nghiệm và thực hành về sử dụng mạng xã hội thông minh và an toàn với thông điệp "Suy nghĩ trước khi chia sẻ" cùng những kỹ năng để thanh thiếu niên an toàn trên phương tiện truyền thông xã hội (Facebook). Đây là một chương trình hết sức thiết thực và ý nghĩa trong giáo dục kỹ năng sống – kỹ năng dùng mạng xã hội an toàn, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ thông tin ngày nay.

TFS01TFS02TFS03TFS04TFS05TFS06TFS07TFS08TFS09TFS10TFS11TFS12