Trường THPT Bình Chánh

Hoạt động STEM môn vật lý lớp 10 năm học 2018-2019 lần 1

Ngày 12 tháng 11 năm 2018 trường THPT Bình Chánh đã tổ chức tiết học STEM môn Vật lý 10, bài chuyển hóa năng lượng. Cụ thể các lớp làm xe thế năng, trong hội thi các lớp đã đua xe thế năng tại sân trường thật vui và hào hứng.

45750959 180735059538128 4966400160448905216 n45882995 362889277791055 8412548611564371968 n

Quang cảnh hội thi.

45997354 504579746619131 4768642948264886272 n46002455 254342415248825 6957627495151566848 n46024699 778971089110121 5143832247358455808 n46031602 294746777802562 3386708367186591744 n46077499 512860222560151 5225355111798145024 n46207825 288473038676182 3037838077927096320 n46153725 2214866835394579 8934457631326601216 n

Hội thi bắt đầu.

 46003580 557392628040024 23083198653136896 n46028411 696914060695722 8543067926045917184 n45977247 446605839197404 4707444543379734528 n

Ban giám khảo làm việc khẩn trương và chính xác.

46089051 209498003298710 7749609294051409920 n46040749 2496779287006157 757756278259843072 n

Ban giám khảo, ban tổ chức kiểm tra sản phẩm dự thi trước và sau khi thi đấu.