Trường THPT Bình Chánh

Hội thao giáo viên cụm chuyên môn 4 năm 2018

Ngày 15/04/2018, thầy cô và công nhân viên trường THPT Bình Chánh đã tham gia hội thao cụm chuyên môn 4 được tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Kết quả đoàn của trường đạt được giải nhì môn bóng bàn đơn nam và giải 3 môn cầu lông đôi nam.

KeoCo

 Đội kéo co chuẩn bị thi đấu.

BongBan

 Giải nhì đơn nam môn bóng bàn.

CauLong

 Giải ba đôi nam môn cầu lông.