Trường THPT Bình Chánh

Công đoàn trường THPT Bình Chánh đạt Công đoàn vững mạnh năm học 2015-2016

Sáng ngày 24/8/2016, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 và triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017. 

1472099506251 8661

Thầy Hồ Văn Chín (thứ hai từ phải sang) chủ tịch Công Đoàn trường THPT Bình Chánh nhận bằng khen của Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh.

Trong năm học 2015-2016 Công đoàn trường THPT Bình Chánh được Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đánh giá đạt VỮNG MẠNH. Công đoàn cơ sở trường THPT Bình Chánh còn được vinh dự nhận bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hội nghị này.