Trường THPT Bình Chánh

Tham quan hè 2016, tổ chức sinh nhật công đoàn viên

Ngày 28/07/2016, Công đoàn trường THPT Bình Chánh đã tổ chức tham quan hè năm 2016. Đồng thời kết hợp tổ chức sinh nhật cho Công đoàn viên tại khu du lịch Thùy Dương - Long Hải.

IMG 20160728 190343

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Bình Chánh.

IMG 20160728 185355

Trao thưởng thầy Đoàn Văn Mùi, đạt giải thể thao cấp cụm.

IMG 20160728 185510

Trao thưởng cô Bùi Thị Liên, đạt Phụ nữ hai giỏi.

IMG 20160728 190203

Tổ chức sinh nhật cho Công đoàn viên.