Trường THPT Bình Chánh

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2106

Ngày 24/10/2015 trường THPT Bình Chánh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015-2016. Hội nghị đã bàn bạc các tiêu chí thi đua, chuyên môn quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

DSC01619DSC01627DSC01628

Quang cảnh khai mạc hội nghị.

 DSC01625DSC01626DSC01636

Thầy Phạm Quang Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường báo báo tại hội nghị.

DSC01637

Thầy Hồ Văn Chín, Chủ tịch Công đoàn trường báo báo tại hội nghị.

DSC01638DSC01651DSC01649DSC01653DSC01652

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
 DSC01655DSC01656DSC01657DSC01658DSC01659

Phát thưởng các tập thể các nhân xuất sắc.
 DSC01661

  Nguyễn Phạm Thùy Linh, Thư ký tổng kết hội nghị.