Trường THPT Bình Chánh

Hội nghị ban chấp hành công đoàn giữa nhiệm kỳ.

Ngày 27/12/2014 trường THPT Bình Chánh đã tiến hành hội nghị giữa nhiệm kỳ ban chấp hành công đoàn. Nhiệm kỳ 2012-2017.

SAM 1056

SAM 1087

 Chủ toạ Đoàn.

SAM 1075

Thư ký Đoàn.

 SAM 1077

Cô: Trần Thị Bình Minh, chủ tịch Công Đoàn - kiểm điểm công tác qua.

SAM 1072

 Thầy: Phan Văn Đông, UV.BCH - kiểm tra tư cách đại biểu.

SAM 1073

Chủ toạ Đoàn làm việc.

SAM 1083

 Cô: Nguyễn Thị Hồng Xuyến, UV.BCH - báo cáo ban nữ công.

SAM 1089

Thầy: Võ Vũ Đạt, UV.BCH - báo cáo uỷ ban kiểm tra.

SAM 1094

Thầy: Phạm Quang Hiếu, Hiệu trưởng - giải đáp thắc mắc.

SAM 1108

Thầy: Đoàn Văn Trung, Thư ký Đoàn - đọc lại toàn văn biên bản.

SAM 1106

 BCH công đoàn mới.