Trường THPT Bình Chánh

Hội nghị cán bộ công chức trường THPT Bình Chánh, năm học 2014-2015

Ngày 11/10/2014 trường THPT Bình Chánh đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm học 2014-2015. Đến dự hội nghị có ông Trương Trí Hòa, ủy viên ban chấp hành Công đoàn giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

SAM 0163

SAM 0193

Ông: Trương Trí Hòa, phát biểu chỉ đạo trong hội nghị.

SAM 0176

Chủ tọa Đoàn bắt đầu làm việc.

SAM 0183

Thư ký Đoàn bắt đầu làm việc.

SAM 0201

Cô: Nguyễn Thị Hồng Xuyến, giới thiệu chương trình hội nghị.

 SAM 0209

Thầy: Ngô Văn Hoàng, tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

SAM 0218

Cô: Trần Thị Bình Minh, công bố quyết định khen thưởng.

SAM 0194SAM 0215SAM 0216SAM 0204SAM 0206