Trường THPT Bình Chánh

Chi bộ trường THPT Bình Chánh được công nhận đạt tiêu chuẩn: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 27/2/2019, tại Hội trường UBND huyện, Huyện uỷ Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng đảng năm 2018.9152019

Trong Hội nghị, Huyện uỷ Bình Chánh biểu dương 09/50 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc được công nhận đạt tiêu chuẩn: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, trong đó có chi bộ trường THPT Bình Chánh. Xem quyết định tại đây.