Trường THPT Bình Chánh

Lễ kết nạp đảng viên ngày 15/12/2018

Chiều ngày 15/12/2018, chi bộ trường THPT Bình Chánh đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú:

          1/Nguyễn Thị Hà – GV tổ Toán;

          2/Nguyễn Thanh Liêm – GV tổ Toán.

          Như vậy, với việc có thêm 02 đảng viên mới, chi bộ trường hiện có 32 đảng viên (trong đó có 29 đảng viên chính thức, 03 đảng viên dự bị); chi bộ trường cũng đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng trong năm 2018: Kết nạp được 3/3 đảng viên mới, đạt tỉ lệ kết nạp 100%.

CB 121801CB 121802CB 121803CB 121804