Trường THPT Bình Chánh

Chi Bộ thực hiện chuyến đi “Về Nguồn” năm 2018

Ngày thứ bảy (06/10/2018) Chi bộ trường THPT Bình Chánh tổ chức chuyến “Về nguồn” thắp hương cho các liệt sĩ tại Đền Bến Dược và tham quan địa đạo Củ Chi cho toàn thể Đảng viên và cán bộ cốt cán tại đơn vị.

 Hinh CB2Hinh CB1

Các đồng chí Đảng viên và cán bộ cốt cán tham quan và thắp hương cho liệt sĩ tại Đền Bến Dược.

Hinh CB3

Hinh CB4

Hinh CB5

Chuyến đi đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường quyết tâm giữ nước và cống hiến sức mình trong việc xây dựng đơn vị, xây dựng đất nước từ các đồng chí đảng viên và cán bộ cốt cán tại đơn vị.

Qua chuyến đi, cán bộ cốt cán và toàn thể Đảng viên có dịp soi rọi bản thân nêu cao tinh thần học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong làm việc và lãnh đạo đơn vị luôn gần gũi quần chúng, “lấy dân làm gốc”, giữ vững ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.